Groei en
ontwikkeling
Zorg
en liefde
Verantwoordelijkheid
Structuur
en overzicht
Individuele
aandacht

Downloads voor ouders

Hier vindt u alle documenten die u als ouder graag in zou willen zien. Denk aan het pedagogische beleidsplan van Kinderopvang De Bilt, privacy beleid, handleidingen ouderportal, de tarieventabellen en het activiteitenboekje voor de buitenschoolse opvang. U kunt het document alleen lezen, maar opslaan is ook mogelijk zodat u het altijd bij de hand heeft.