Individuele
aandacht
Groei en
ontwikkeling
Zorg
en liefde
Verantwoordelijkheid
Structuur
en overzicht

Op deze tijden zijn de BSO’s geopend

De BSO-locaties van Kinderopvang De Bilt zijn het hele jaar geopend,
met uitzondering van de officiële feest- en gedenkdagen, en de studiedag op Goede Vrijdag.

Open tijdens schoolweken en vakanties

De BSO-vestigingen zijn tijdens schoolweken geopend tot 18:30 uur. Uitzondering hierop is buitenschoolse opvang De Wilde Poema, die sluit om 18:45 uur. 

Tijdens de vakantieopvang en studiedagen zijn alle BSO-locaties open vanaf 7:30 uur tot 18:30 uur.

Studiedag

Jaarlijks vindt er een studiedag voor het eigen personeel plaats. Deze studiedag wordt altijd gehouden op de vrijdag voor Pasen (Goede Vrijdag). Maakt u op deze dag normaliter gebruik van opvang, dan kan dit op een andere dag ingehaald worden.

Tarieven BSO

Wij bieden professionele én betaalbare kinderopvang en zijn een kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk. Onze tarieven zijn gebaseerd op onze daadwerkelijke kosten. Het is voor u het gunstigst als het uurtarief zo dicht mogelijk bij de maximale tegemoetkoming van de Belastingdienst ligt. Hierdoor ontvangt u over een groter deel van de totale kosten kinderopvangtoeslag. 

Alle maaltijden, activiteiten (ook workshops) en uitjes zijn bij de prijs inbegrepen. U hoeft hier dus nooit extra voor te betalen.

Wat kost BSO voor mijn kind?
Wat uw maandelijkse kosten zijn, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd even een berekening met de proefberekeningstool

Wilt u liever dat wij een berekening maken? Neem dan contact op met onze afdeling planning: (030) 2251998. Onze medewerkers helpen u graag.

Strippenkaart

De strippenkaart is een uitkomst voor ouders die soms opvang nodig hebben op een studiedag van school, in de vakantie of op een reguliere schoolmiddag.

Hoe werkt het?
Er zijn 2 varianten voor de strippenkaart; 1 met 4 dagdelen en 1 met 8 dagdelen. Een dagdeel staat gelijk aan een BSO-middag (kort of lang), een studieochtend of een halve vakantiedag. De kosten voor de strippenkaart worden per automatische incasso in de maand van aanschaf in rekening gebracht. De kaart is geldig in het kalenderjaar wanneer deze is gekocht. Ook kan er voor een strippenkaart kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Deze toeslag is dan van toepassing in de maand waarin de strippenkaart is aangeschaft.

Heeft u nog vragen over de strippenkaart? Dan kunt u een mail sturen naar planning@kinderopvang-debilt.nl. Telefonisch zijn we bereikbaar op (030) 2251998.

BSO