Individuele
aandacht

Neem contact op

Groei en 

ontwikkeling

Contact

Zorg
en liefde

Contact

Verantwoordelijkheid

Contact

Structuur

en overzicht

Contact

De beste kinderopvanglocaties in De Bilt

Kinderopvang de Bilt heeft 4 kinderdagopvang locaties (0-4 jaar), 7 locaties voor buitenschoolse opvang (4-12 jaar), en 4 peuteropvanggroepen (2-4 jaar) verspreid over Gemeente De Bilt. In totaal werken er bij ons ruim 120 medewerkers. De organisatie hanteert haar eigen kwaliteitssysteem gebaseerd op het HKZ-kwaliteitssysteem. Dit betekent dat zichtbaar is dat de organisatie intern de zaken goed op orde heeft, de kinderen en ouders centraal staan en dat er voortdurend en systematisch gewerkt wordt aan verbetering van het (pedagogisch) aanbod.

Kiest u ook voor een kleinschalige organisatie zonder winstoogmerk?

Schrijf uw kind in

Visie en waarden

Kinderopvang de Bilt is een persoonlijke, betrokken en professionele kinderopvangorganisatie waarbij de groei en ontwikkelmogelijkheden van ieder kind centraal staan. We bieden toegevoegde waarde in de opvoeding van kinderen en zorgen hiervoor vanuit een huiselijke sfeer. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich gewaardeerd, op hun gemak en veilig voelen.
Individuele aandacht is bij ons belangrijk, net als een goede relatie met ouders. Door het werken in groepen, creëren we een omgeving waarin het kind leert:

  • om te gaan met regels
  • respect te tonen
  • om te gaan met sociale contacten
  • samen te werken

Deze visie vertaalt zich in 5 kernwaarden:

  • Zorg en liefde
  • Groei en ontwikkeling
  • Structuur en overzicht
  • Individuele aandacht
  • Verantwoordelijkheid

Pedagogisch beleid

De visie en waarden van Kinderopvang de Bilt staan altijd aan de basis van het pedagogische handelen van onze medewerkers. De pedagogische uitgangspunten zijn verwoord in het pedagogisch beleidsplan.


Alle locaties hebben ook een pedagogisch werkplan waarin de pedagogische uitgangspunten zijn verwoord op vestigingsniveau.


Deze werkplannen zijn opvraagbaar via het Centraal Bureau of te verkrijgen bij uw opvanglocatie.

Ik heb een vraag

Kinderopvang de Bilt
Weltevreden 4A 
3731 AL De Bilt

Contactgegevens

Telefoon: 

030 - 2251998

Mail:

info@kinderopvang-debilt.nl

Maandag 08:30 - 17:00

Dinsdag 08:30 - 17:00

Woensdag 08:30 - 17:00

Donderdag 08:30 - 17:00

Vrijdag 08:30 - 17:00