Zorg
en liefde
Verantwoordelijkheid
Structuur
en overzicht
Individuele
aandacht
Groei en
ontwikkeling

Wat u over Kinderdagopvang De Bilt wilt weten

Kinderopvang De Bilt heeft 4 kinderdagopvanglocaties (0-4 jaar), 7 locaties voor buitenschoolse opvang (4-12 jaar), en 4 peuteropvanggroepen (2-4 jaar) verspreid over Gemeente De Bilt. In totaal werken er bij ons ruim 120 medewerkers. De organisatie hanteert haar eigen kwaliteitssysteem gebaseerd op het HKZ-kwaliteitssysteem. Dit betekent dat zichtbaar is dat de organisatie intern de zaken goed op orde heeft, de kinderen en ouders centraal staan en dat er voortdurend en systematisch gewerkt wordt aan verbetering van het (pedagogisch) aanbod.

Visie en waarden

Kinderopvang De Bilt is een persoonlijke, betrokken en professionele kinderopvangorganisatie waarbij de groei en ontwikkelmogelijkheden van ieder kind centraal staan. We bieden toegevoegde waarde in de opvoeding van kinderen en zorgen hiervoor vanuit een huiselijke sfeer. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich gewaardeerd, op hun gemak en veilig voelen. 

Individuele aandacht is bij ons belangrijk, net als een goede relatie met ouders. Door het werken in groepen, creëren we een omgeving waarin het kind leert:

  • omgaan met regels
  • respect te tonen
  • omgaan met sociale contacten
  • samenwerken 

Deze visie laat zich vertalen in 5 kernwaarden:

  • Zorg en liefde
  • Groei en ontwikkeling
  • Structuur en overzicht
  • Individuele aandacht
  • Verantwoordelijkheid
kinderopvang Bilthoven
kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid

De visie en waarden van Kinderopvang De Bilt staan altijd aan de basis van het pedagogische handelen van onze medewerkers. De pedagogische uitgangspunten zijn verwoord in het pedagogisch beleidsplan.

Alle locaties hebben ook een pedagogisch werkplan waarin de pedagogische uitgangspunten zijn verwoord op vestigingsniveau.

Deze werkplannen zijn opvraagbaar via het Centraal Bureau of te verkrijgen bij uw opvanglocatie.