Individuele
aandacht

Neem contact op

Groei en 

ontwikkeling

Contact

Zorg
en liefde

Contact

Verantwoordelijkheid

Contact

Structuur

en overzicht

Contact

Het toezicht-model en de Raad van Toezicht

Kinderopvang de Bilt werkt met een Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht (RvT) volgt kritisch het functioneren van Kinderopvang de Bilt en houdt de continuïteit van de organisatie in de gaten. Zij houdt toezicht, adviseert en denkt mee. De RvT vergadert 4 keer per jaar met de directeur-bestuurder (Toine Schinkel) en de adjunct-directeur (Nicole Quadakkers). In deze vergaderingen komen verschillende onderwerpen aan de orde  zoals  beleidsplannen, begroting en jaarrekening en tariefstelling. De RvT bestaat uit 5 leden met een brede expertise in hun vakgebied, o.a. in financiën, juridische zaken, en personeel en organisatie. De RvT werkt volgens de principes van de gouvernance-code. Aanverwante documenten zoals de integriteitscode en de klokkenluidersregeling zijn bij het Centraal Bureau opvraagbaar. De huidige RvT- leden zijn: Arianne Westhuis (voorzitter), Marije IJsseldijk-Ludikhuize, Marieke Lindeman, Karin Bos en Tijs van der Zande.

In de Algemene oudercommissie (AOC) bespreken ouders op centraal niveau met de directeur – bestuurder beleidszaken die voor ouders en kinderen van belang zijn. Elk lid vertegenwoordigt een aantal vestigingen. Iedere locatie heeft zijn eigen oudercommissie.

Medezeggenschap is belangrijk binnen Kinderopvang de Bilt. Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is er een ondernemingsraad (OR). De OR is een personeelsvertegenwoordiging en heeft de taak de directeur-bestuurder te adviseren en de ontwikkelingen van Kinderopvang de Bilt kritisch te volgen, waarbij de belangen van de medewerkers voorop staan. De OR vergadert ca 6 keer per jaar met de directeur-bestuurder.

Interesse in medezeggenschap of zitting in de oudercommissie?

Geef u op

Kinderopvang de Bilt
Weltevreden 4A 
3731 AL De Bilt

Contactgegevens

Telefoon: 

030 - 2251998

Mail:

info@kinderopvang-debilt.nl

Maandag 08:30 - 17:00

Dinsdag 08:30 - 17:00

Woensdag 08:30 - 17:00

Donderdag 08:30 - 17:00

Vrijdag 08:30 - 17:00