Zorg
en liefde
Verantwoordelijkheid
Structuur
en overzicht
Individuele
aandacht
Groei en
ontwikkeling

Opvang voor uw peuter

Wat is leuker dan de dag beginnen al spelend met leeftijdsgenootjes? Spelen staat centraal bij Kinderopvang De Bilt. Heel veel spelen zelfs. Ook 'bewegen' en 'buiten' vinden wij belangrijk voor peuters. Daarbinnen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt met het programma 'Uk en Puk' dat de enthousiaste en deskundige medewerkers naar eigen inzicht kunnen uitwerken.

Diverse peutergroepen

Kinderopvang de Bilt heeft de volgende peutergroepen:

  • Peutergroep de Oranje Welpen, Kees Boekelaan 16 in Bilthoven
  • Peutergroepen Pluto en Kleine Beer  in het Lichtruim, Planetenplein 2 in Bilthoven
  • Peutergroep De Regenboog, Aeolusweg 14 in De Bilt
  • Peutergroep Juliaantje, Leeuweriklaan 1a in Bilthoven
  • Peutergroep Uilennest, van Dijcklaan 4 in Bilthoven
  • Peutergroep Theresia, Gregoriuslaan 4 in Bilthoven

Vanwege pedagogische uitgangspunten is 2 dagen de minimale afname bij peuteropvang.

peuteropvang

Wat betekent ontwikkelingsgericht werken?

Voor- en vroegschoolse educatie betekent vooral dat we (gerichter) ontwikkelingsgericht werken. Het ontwikkelingsgericht werken is in al onze kinderdagverblijven geleidelijk ingevoerd, dus ook in de verticale groepen. Hiermee lopen we vooruit op de landelijke ontwikkeling. Gericht bezig zijn met de ontwikkeling van kinderen wordt een steeds belangrijker onderdeel van kinderopvang.

Binnen de peutergroepen Pluto, De Regenboog en De Oranje Welpen wordt ook gewerkt met een kindvolgsysteem: doen, praten en bewegen. 

Hiermee kunnen pedagogisch medewerkers én ouders de ontwikkeling en vooral de groei van een kind op het gebied van praten en motorische en sociale vaardigheden goed volgen. Dit is vooral van belang voor de kinderen die een door de gemeente gesubsidieerde plek krijgen vanwege een lichte achterstand in hun ontwikkeling, meestal op het gebied van taalvaardigheid.

Deze kinderen worden tussen half 9 en 12 uur eveneens opgevangen binnen de peutergroepen. 

Uk en Puk

De ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. U ontvangt elke 6 weken het thema van de komende periode, met een overzicht van de activiteiten, zoals bijvoorbeeld de nieuw aangeleerde liedjes. Zo kunt u thuis ook mooi inspelen op het ‘geleerde’ in de peutergroep.

Met behulp van een speciaal hiervoor ontworpen programma, Uk en Puk (een ontwikkelingsgericht programma) krijgen medewerkers praktische handvaten, meer inzicht en verrijken ze hun (pedagogische) kennis. Dit zorgt ervoor dat er op meerdere gebieden aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van kinderen:

  • Taal- en spraakontwikkeling.
  • Rekenprikkels: er wordt expliciet aandacht besteed aan beginnende rekenontwikkeling, het opdoen van eerste ervaringen: meten (passen de schoenen?), ruimtelijke oriëntatie (waar vallen de snippers?) en ontluikende gecijferdheid (hoeveel cadeautjes zijn het?).
  • Sociaal emotionele ontwikkeling: kinderen leren om te gaan met zichzelf en anderen. De activiteiten stimuleren om te vertellen, keuzes te maken en elkaar te helpen.
  • Motorische- en zintuiglijke ontwikkeling: de activiteiten helpen kinderen verschillende deelgebieden te ontwikkelen. Soms met speciale motorische activiteiten, vaak als onderdeel van de gewone dagelijkse routine. Tevens helpen de activiteiten kinderen hun fijne en grote motoriek en lichaamsbesef verder te ontwikkelen. Ze worden bewust gemaakt door het stellen van gerichte vragen.